Food and beverage

ISO 28000 – 2022 Sustavi upravljanja sigurnošću

Truck on the road

Kontaktirajte nas:

Kako vam možemo pomoći?

Zatražite informaciju

Znate li što vam je potrebno?

Zatražite ponudu

Pozabavite se potencijalnim sigurnosnim problemima u svim poslovnim aktivnostima, uključujući aspekte relevantne za lanac opskrbe.

Norma ISO 28000 - 2022 pruža okvir najbolje prakse za smanjenje sigurnosnih rizika u svim aktivnostima, funkcijama i operacijama koje utječu na upravljanje sigurnošću organizacije uključujući (ali ne ograničavajući se na) njezin lanac opskrbe. Može se koristiti u svim aspektima sigurnosti organizacije.

S posebnim fokusom na lanac opskrbe, organizacije koje upravljaju višestrukim lancima opskrbe mogu od pružatelja usluga zahtijevati ispunjavanje povezanih sigurnosnih standarda kao uvjet za uključivanje u taj lanac opskrbe a kako bi se ispunili zahtjevi za upravljanje sigurnošću.

Što je ISO 28000 - 2022

ISO 28000 se fokusira na aspekte ključne za upravljanje i osiguranje sigurnosnih rizika. To može uključivati financiranje, proizvodnju, upravljanje informacijama i transport, skladištenje u tranzitu i skladištenje robe. Izvorno osmišljena da pokriva samo lanac opskrbe, revidirana verzija iz 2022. može se koristiti u svim aspektima sigurnosti organizacije.

ISO 28000 – 2022 koristi model Plan-Do-Check-Act (PDCA) za planiranje, uspostavu, implementaciju, rad, praćenje, pregled, održavanje i stalno poboljšavanje.

Standard je primjenjiv na organizacije svih veličina u proizvodnji, servisu, skladištenju ili prijevozu u bilo kojoj fazi proizvodnog ili opskrbnog lanca.

Sustav upravljenja usklađen sa  ISO 28000 - 2022 pomaže Vam postići:

 • integriranu otpornost poduzeća;
 • sistematizirane prakse upravljanja;
 • povećanu vjerodostojnost i prepoznatljivost robne marke;
 • usklađenu terminologiju i konceptualnu uporabu;
 • poboljšanu izvedbu opskrbnog lanca;
 • usporedbu s međunarodno priznatim kriterijima;
 • veću usklađenost procesa.

ISO 28000 – 2022 se može lako integrirati s drugim glavnim standardima sustava upravljanja, poput ISO 9001. Ovo je prednost za organizacije koje žele ugraditi sigurnosne aspekte u druge postojeće sustave upravljanja.

Prednosti certifikacije

Certifikacijom od neovisne treće strane potvrđujete da je vaš sustav upravljanja sigurnošću u skladu sa zahtjevima ISO 28000 – 2022. Dobivate potvrdu da imate uspostavljene sustave za upravljanje i ublažavanje aspekata kritičnih za osiguranje opskrbnog lanca. Među prednostima certifikacije su:

 • Olakšana trgovina i ubrzan transport robe preko granica
 • Nadzor i upravljanje sigurnosnim rizicima
 • Stjecanje konkurentske prednosti i novih poslovnih prilika
 • Poticaj tvrtkama da osiguraju vlastite procese
 • Dozvola menadžmentu da se usredotoči na područja od najveće zabrinutosti
 • Usporedba praksi upravljanja sigurnošću
 • Ušteda smanjenjem sigurnosnih incidenata
 • Potencijalno smanjenje premije osiguranja poduzeća
 • Poboljšana učinkovitost u svim radnim praksama
 • Pokazivanje predanosti osiguravanju sigurnosti pojedinaca i sigurnosti roba i usluga

Početak rada

Prvi korak prema certificiranju treće strane je implementacija učinkovitog sustava upravljanja koji je u skladu sa zahtjevima standarda. DNV vam može pomoći na cijelom putu od početne obuke do analize nedostataka i procesa certificiranja.

Pogledajte kako možete započeti na putu do certifikacije.

Kontaktirajte nas:

Kako vam možemo pomoći?

Zatražite informaciju

Znate li što vam je potrebno?

Zatražite ponudu

Usluge koje bi Vas mogle zanimati: