DNV

ISO 22301 - Upravljanje kontinuitetom poslovanja (Business Continuity Management)

ISO 22301

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zatražite ponudu

Certifikacija prema ISO 22301 osigurava Vašoj organizaciji da nastavi djelovati u ovim zahtjevnim vremenima.

Prekid u poslovanju je ključna briga mnogih poslodavaca. Cyber napadi, pad IT sustava, poplave, požari, virusne pandemije kao COVID-19 i značajni problemi u lancu opskrbe primjeri su incidenata koji mogu predstavljati značajnu prijetnju u vođenju bilo koje vrste poslovanja. 

Norma ISO 22301 - Sustav upravljanja kontinuitetom poslovanja – pruža najbolje međunarodne prakse kako bi se Vašoj organizaciji pomoglo da učinkovito reagira i oporavi se od prekida poslovanja na najučinkovitiji način.

O ISO 22301

Norma ISO 22301 primjenjiva je na bilo koju organizaciju, veliku ili malu, koja djeluje u bilo kojem indrustrijskom sektoru. Posebno je važna za organizacije koje djeluju u okružju visokog rizika kao što su komunalne usluge, financijske usluge, nafta i plin, transport, telekomi te proizvodnja hrane i pića. Isto vrijedi i za organizacije u kojima je kontinuirano poslovanje krucijalno, kao npr. u javnom sektoru. ISO 22301 prvi put je objavljena  u 2012.

Najnovija verzija objavljena je 31. listopada 2019. Certificirane tvrtke imaju 3 godine za tranziciju na novu verziju..  

Prednosti upravljanja kontinuitetom poslovanja 

Zahtjevi norme ISO 22301 i usklađenost sustava upravljanja kontinuiranim poslovanjem generalno pružaju jasan i detaljan uvid u to kako organizacija posluje. Pružaju uvid, koristan za strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje sustavom opskrbe, transformaciju poslovanja i upravljanje resursima.     

Ostale prednosti su: 

  • Bolje razumijevanje Vašeg poslovanja kroz analizu kritičnih točaka i područja ranjivosti. 
  • Poboljšana organizacijska otpornost kroz timski rad 
  • Dosljedan pristup kroz cijelu organizaciju (za multi-site organizacije) 
  • Smanjivanje troškova i manji utjecaj na poslovanje ukoliko dođe do određenih prekida  
  • Demonstracija Vaše opredjeljenosti prema dioničarima,kupcima, dobavljačima i zakonodavnim tijelima koja pokazuje da Vaša organizacija ima dobar i zdrav  sustav upravljanja za kontinuirano poslovanje. 
  • Smanjenje troškova zbog nižih premija osiguranja 
Implementacija norme  ISO 22301 i certifikacija Vašeg sustava upravljanja kontinuiranim poslovanjem će Vam pomoći da:     
  • Steknete bolje razumijevanje same organizacije   
  • Implementirate strategiju kontinuiranog poslovanja i uspostavite odgovarajuća rješenja koja će se aktivirati kada to bude potrebno   
  • Održavajte svoj plan upravljanja kontinuitetom  kroz vježbe i ocjene organizacijske kulture.
  • Naučite kako ugraditi pristup kontinuiranog poslovanja.

Za vrijeme naših audita mi primjenjujemo metodologiju Risk Based Certification™ (Certifikacije Temeljene na Rizicima) koja nam omogućava krojiti svaki audit prema Vašim specifičnim potrebama. Fokusiranjem na najznačajnije točke upravljanja kontinuitetom poslovanja u Vašoj organizaciji, naši auditi Vam pomažu da identificirate i da se fokusirate na ključna područja u poboljšanjima dok istovremeno provjeravate sukladnost  prema ISO 22301.

Kako Vam možemo pomoći?

DNV je akreditirano certifikacijsko tijelo treće strane. Pružamo relevantne usluge certifikacije i povezane tečajeve i zlatni smo partner BCI-a - Business Continuity Institute – vodeće organizacije koja radi na promociji umijeća i znanstvenog pristupa upravljanje kontinuitetom poslovanja diljem svijeta.

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zatražite ponudu

Usluge koje bi Vas mogle zanimati: