DNV GL

ISO 14001 - Sustav upravljanja okolišem

ISO 14001

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Dokažite svoju opredijeljenost zaštiti okoliša

ISO 14001 najzastupljenija je međunarodna norma za upravljanje okolišem. Koristi se širom svijeta. Priroda norme ISO 14001 omogućava da bude primjenjiva na različit i vrlo širok spektar industrija, opsega i aktivnosti. To je u potpunosti univerzalna norma, što je i jedna od njeih ključnih prednosti. Ona pruža okvir organizacijama za postizanje poboljšanja u području djelovanja na okoliš u skladu s vlastitim usmjerenjima i politikama zaštite okoliša.   


Norma postavlja zahtjeve kako proaktivno postići sljedeće:

  • Identificirati i razumjeti aspekte vlastitih aktivnosti, proizvoda i usluga te njihov utjecaj na okoliš 
  • Razumjeti upravljanje aspektima i implementaciju potrebnih kontrola te postavljanje ciljeva za poboljšanje djelovanja na okoliš  
  • Uspostaviti politiku okoliša i ciljeve
  • Upravljati obvezama vezanim za usklađenost s važećim zakonima i propisima te drugim obvezama vezanim za zahtjeve zainteresiranih strana  
  • Kontinuirano poboljšavati vlastiti sustav upravljanja s ciljem smanjenja djelovanja na okoliš 

ISO 14001 osmišljen je i sastavljen na način da bude jednostavno spojiv s ostalim sustavima upravljanja kao što je ISO 9001 za upravljanje kvalitetom.


Zašto je certifikacija dobra za moje poslovanje?

Koristi od ISO 14001 su brojne, ali najznačajnije prednosti koje ostvarujete certifikacijom prema ovoj normi su sljedeće:
  • Izgradnja i djelovanje sustava upravljanja okolišem u definiranim okvirima, koji su u isto vrijeme dovoljno fleksibilni da se lako prilagođavaju potrebama Vaše organizacije
  • Pruža alat za provođenje poboljšanja i učinkovit nadzor te mjerenja učinka na okoliš  
  • Ostvarenje smanjenja zagađenja, stvaranja otpada i neželjenog ispuštanja u okoliš. To uključuje i utjecaj na okoliš povezan uz same proizvode, uzimajući u obzir njihov životni ciklus
  • Poboljšanja u upravljanju resursima, uključujući upotrebu energije, što također može značajno pridonijeti smanjenju troškova Vašeg poslovanja
  • Bolje ispunjenje zakonskih i korporativnih zahtjeva 

Kako Vam možemo pomoći? 

Kako biste bili certificirani, potrebno je da implementirate učinkovit sustav upravljanja okolišem koji ispunjava zahtjeve norme.

DNV - Business Assurance je akreditirano certifikacijsko tijelo treće strane. Mi pružamo odgovarajuće usluge edukacija i certifikacije za sustave upravljanja okolišem. Saznajte kako započeti certifikacijski put.

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Usluge koje bi Vas mogle zanimati: