DNV GL

ISCC - Certifikacija održivosti Bio energije

ISCC Biofuel

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Nudimo Vam uslugu certifikacije održivosti biogoriva prema ISCC (International Sustainability Carbon Certification) certifikacijskoj shemi.

​Globalne razine emisija stakleničkih plinova (GHG) više su nego naš planet može podnijeti. Kao odgovor na to, proizvodnja i potražnja biomase i biogoriva se povećava. Buduća opskrba energijom ovisi o održivoj proizvodnji samih bio goriva: lanci nabave biogoriva su vrlo kompleksni i imaju niz utjecaja na okoliš. Certifikacija je efektivno sredstvo za dokazivanje održivosti biogoriva i proizvoda od biomase kroz lanac nabave. Također, DNV GL ima globalnu akreditaciju za ISCC sheme.  

ISCC se fokusira na smanjenje stakleničkih plinova kroz vrijednosni lanac, održivo korištenje zemljišta, zaštitu prirodnih staništa i socijalnu održivost za proizvodnju stočne hrane. Temeljem EU RED Direktive, ISCC zahtijeva smanjenje minimalne globalne razine emisija stakleničkih plinova od 35%. 

Proizvodnja stočne hrane se također mora uskladiti sa 6 principa.  

ISCC audit baviti će se sljedećim temama:  

 • Očuvanjem (Bioraznolikosti & Uslugama vezanim uz ekosustav) i zemljišta sa visokim zalihama ugljika 
 • Tlom, Vodom & Zrakom uz primjenu Dobrih Poljoprivrednih Praksi 
 • Radnim uvjetima
 • Ljudskim, radnim i zemljišnim pravima. Odgovornim odnosima zajednice. 
 • Zakonodavstvom 
 • Dobrom upravljačkom praksom
 • Emisijama stakleničkih plinova

Zašto certificirati  ISCC certifikacijski sustav? 

Obnovljiva energija od globalnog je interesa i važna je u naporima da se globalno smanje emisije stakleničkih plinova te da se smanji i zaustavi  globalno zatopljenje. Regulatorni zahtjevi i globalni igrači na tržištu sve više traže da dobavljači dokažu odgovornu i održivu proizvodnju biomase i biogoriva, kroz lanac nabave.  Koristi održive certifikacije biogoriva: 
 • Osiguranje vašim klijentima da su vaši prozvodi proizvedeni na odgovoran način
 • Potvrda tržišta da ste vodeći igrač na tržištu održivih biogoriva 
 • Dokazuje usklađenost sa reguulatornim zahtjevima vaše regije.
 • Dokazuje usklađenost sa EU RED( Direktiva Obnovljive Energije) te osigurava pristup tom specifičnom tržištu za Vaše biogorivo ili proizvode od biomase. 
 • Certifikacija Vam omogućava da na pouzdan način komunicirate s tržištem o održivosti vaših proizvoda – biogoriva ili proizvoda od biomase.  
Kontaktirajte nas kako bi ste saznali više o ovim standardima i certifikacijskim sustavima te kako Vas mi, možemo podržati na Vašem putu do certifikacije.

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Usluge koje bi Vas mogle zanimati: