Other sectors

ISCC - Certifikacija održivosti Bio energije

ISCC Biofuel

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Nudimo Vam uslugu certifikacije održivosti biogoriva prema ISCC (International Sustainability Carbon Certification) certifikacijskoj shemi.

​Globalne razine emisija stakleničkih plinova (GHG) više su nego naš planet može podnijeti. Kao odgovor na to, proizvodnja i potražnja biomase i biogoriva se povećava. Buduća opskrba energijom ovisi o održivoj proizvodnji samih bio goriva: lanci nabave biogoriva su vrlo kompleksni i imaju niz utjecaja na okoliš. Certifikacija je efektivno sredstvo za dokazivanje održivosti biogoriva i proizvoda od biomase kroz lanac nabave. Također, DNV ima globalnu akreditaciju za ISCC sheme.  

ISCC se fokusira na smanjenje stakleničkih plinova kroz vrijednosni lanac, održivo korištenje zemljišta, zaštitu prirodnih staništa i socijalnu održivost za proizvodnju stočne hrane. Temeljem EU RED Direktive, ISCC zahtijeva smanjenje minimalne globalne razine emisija stakleničkih plinova od 35%. 

Proizvodnja stočne hrane se također mora uskladiti sa 6 principa.  

ISCC audit baviti će se sljedećim temama:  

 • Očuvanjem (Bioraznolikosti & Uslugama vezanim uz ekosustav) i zemljišta sa visokim zalihama ugljika 
 • Tlom, Vodom & Zrakom uz primjenu Dobrih Poljoprivrednih Praksi 
 • Radnim uvjetima
 • Ljudskim, radnim i zemljišnim pravima. Odgovornim odnosima zajednice. 
 • Zakonodavstvom 
 • Dobrom upravljačkom praksom
 • Emisijama stakleničkih plinova

Zašto certificirati  ISCC certifikacijski sustav? 

Obnovljiva energija od globalnog je interesa i važna je u naporima da se globalno smanje emisije stakleničkih plinova te da se smanji i zaustavi  globalno zatopljenje. Regulatorni zahtjevi i globalni igrači na tržištu sve više traže da dobavljači dokažu odgovornu i održivu proizvodnju biomase i biogoriva, kroz lanac nabave.  Koristi održive certifikacije biogoriva: 
 • Osiguranje vašim klijentima da su vaši prozvodi proizvedeni na odgovoran način
 • Potvrda tržišta da ste vodeći igrač na tržištu održivih biogoriva 
 • Dokazuje usklađenost sa reguulatornim zahtjevima vaše regije.
 • Dokazuje usklađenost sa EU RED( Direktiva Obnovljive Energije) te osigurava pristup tom specifičnom tržištu za Vaše biogorivo ili proizvode od biomase. 
 • Certifikacija Vam omogućava da na pouzdan način komunicirate s tržištem o održivosti vaših proizvoda – biogoriva ili proizvoda od biomase.  
Kontaktirajte nas kako bi ste saznali više o ovim standardima i certifikacijskim sustavima te kako Vas mi, možemo podržati na Vašem putu do certifikacije.

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Usluge koje bi Vas mogle zanimati: