DNV GL

IFS međunarodna norma za hranu

Shelf with food

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

IFS standard za hranu uobičajeni je standard za kvalitetu i sigurnost hrane s ujednačenim sustavom ocjenjivanja koji se koristi kako bi se odredili i odabrali dobavljači. Cilj je izgraditi povjerenje u proizvode i procese osiguravajući sigurnost, kvalitetu, zakonitost i zadovoljenje specifičnih zahtjeva kupca.

Postojanje zajedničkog standarda i ujednačenog načina procjene razine kvalitete dobavljača smanjuje potrebu za auditima druge strane. Za maloprodaju, proizvođače i dobavljače, upravljanje lancem opskrbe postaje dosljedniji i učinkovitiji. Smanjuje sveukupne troškove procesa i povećava razinu sigurnosti za kupce, dobavljače i potrošače.

Osim što može biti ulaznica za početak poslovanja u maloprodaji, za vas je prilika pokazati svoju predanost prema sigurnosti hrane, kvaliteti i poštivanju zakona kao i radu na neprekidnom poboljšanju. 

Što je IFS standard za hranu?  

IFS je međunarodni standard za procjenu usklađenosti proizvoda i procesa u odnosu na kvalitetu i sigurnost hrane.  IFS standard za hranu primjenjuje se na dobavljače u svim koracima prerade hrane nakon poljoprivrede. Zahtjevi su povezani sa zahtjevima sustava upravljanja kvalitetom i HACCP sustava, koje prate zahtjevi programa koji su skup preduvjeta poput dobre proizvođačke prakse (GMP), dobre laboratorijske prakse (GLP) i dobre higijenske prakse (GHP). IFS udovoljava kriterijima CIES-ove Globalne inicijative za sigurnost hrane.

Objavljena verzija 7

Nedavno objavljena nova verzija standarda obvezna je za sve organizacije od 1. srpnja 2021. Procjene prema verziji 7 moguće su od 1. ožujka 2021. Za organizacije koje već posjeduju certifikat, tranzicija na novu verziju bit će izvršena sa sljedećom nadolazećom procjenom.

Zašto je certifikacija prema IFS-u dobra za moje poslovanje?

Najvažniji europski trgovački lanci zahtijevaju od dobavljača koji sudjeluju u njihovom lancu opskrbe IFS certifikaciju, ali IFS je međunarodni standard i može se također primijeniti i na dobavljače izvan Europe.  Standard omogućava vašoj organizaciji da: 
 • Pružite dokaz o predanosti i u slučaju incidenta, pravnu obranu u okviru koncepta dubinske analize*
 • Izgradi i upravlja sustavom upravljanja koji će vam pomoći da bolje ispunite zahtjeve za kvalitetu/sigurnost i zakonsku usklađenost, s posebnom pažnjom na legislativu primjenjivu u zemljama gdje će se gotov proizvod konzumirati
 • Dobijete alat za poboljšanje učinkovitosti u sigurnosti hrane i osigura sredstva za učinkoviti nadzor i mjerenja povezana sa sigurnošću hrane
 • Smanjite proizvodni otpad, preradu proizvoda i opoziv proizvoda

Kako se mogu pripremiti za certifikaciju? 

Organizacije koje dobro planiraju često će imati prednost i bit će bolje pripremljene za certifikaciju. Vrlo je bitno da ste Vi i Vaša organizacija pozitivni, predani i da postavite kao cilj jasan datum za implementaciju i procjenu.  Navedeno uključuje:
 • Uspostavljanje sustava upravljanja kvalitetom
 • Prepoznavanje zakonskih zahtjeva
 • Prepoznavanje i dokumentiranje specifičnih opasnosti za sigurnost hrane i odgovarajuće kontrolne mjere (HACCP sustav)
 • Prepoznavanje primjenjive dobre proizvođačke prakse (GMP)/dobre higijenske prakse (GHP) uključujući program kontrole pesticida, program održavanja opreme i postrojenja, program održavanja i čišćenja i sve specifične zahtjeve standarda
 • Provesti sva potrebna strukturalna poboljšanja. 

* Sposobnost dokazivanja da su poduzete sve razumne mjere kako bi se izbjegao incident.

Glavne izmjene u verziji 7:

Glavne izmjene uključuju pojašnjenja u vezi očekivanja auditora i više propisanih zahtjeva koji sada uključuju kulturu sigurnosti hrane. Izmijenjena struktura olakšava rad sa standardom. Popis za procjenu usklađen je s GFSI zahtjevima za benchmarking, verzija 2020.1, FSMA-om i EU regulativom. Sa verzijom 7 veći je naglasak stavljen na procjenu na licu mjesta, radije nego na dokumentaciju i svaka treća procjena bit će nenajavljena.
 • Nova terminologija: audit postaje procjena, kako bi se naglasio proizvod i procesni pristup IFS-a u skladu s ISO/IEC 17065.
 • 15 % manje zahtjeva
 • Bolja struktura certifikacijskog protokola, prilagođena potrebama IFS dionika
 • Bolje definiran sustav bodovanja
 • Jasnije strukturiran izvještaj o procjeni sa standardiziranim dijelovima
 • Svaka treća IFS certifikacija bit će nenajavljena
 • Kultura sigurnosti hrane je uključena u zahtjeve
 • Nove definicije outsurcinga pojašnjavaju različite načine upravljanja
 • Valjani GLN (Global Location Number) postaje obvezan za dobavljače Europskog gospodarskog prostora (EEA) i Velike Britanije
 • Dodatni alati za podršku voditeljima kvalitete certificiranih organizacija, npr. novi tečajevi za e-učenje, ažuriran IFS auditXpressXTM program i IFS Audit Manager
 • Aplikacija za provedbu internog audita

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Usluge koje bi Vas mogle zanimati: