DNV

HPC 420 norma za proizvode za njegu doma, rublja i osobnu njegu

HPC 420 standard for Home, Laundry and Personal Care products

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

HPC 420 je globalna norma za sustav upravljanja kvalitetom i sigurnošću a pomaže tvrtkama da kontinuirano proizvode proizvode koji ispunjavaju zahtjeve klijenata i štite njihove robne marke.

Temeljen na normi  PAS 420 izdanoj od strane British Standards Institution, ova norma dodaje upravljačku komponentu za kvalitetu proizvoda. Također, ona postavlja opširne zahtjeve za certifikaciju i akreditacijska tijela.   

Koristi

 • Implementacija i certifikacija prema normi HPC 420 pomaže Vašoj tvrtci na način da:   
 • Budete usklađeni za zahtjevima klijenata po pitanju sigurnosti proizvoda i higijenskim zahtjevima. 
 • Smanjite broj audita od strane klijenata
 • Demonstrirate robusni sustav upravljanja sigurnošću proizvoda continuous improvement in processes and product safety 
 • Bolje štitite svoju robnu marku i klijente   
 • Dobivate veće povjerenje u Vaš brend pri prijavi za certifikaciju i samoj certifikaciji prema globalno prepoznatim shemama. 
 • Omogućite brži plasman na tržištu jer certifikacija olakšava nabavu od novih dobavljača. 
 • Umanjite sam teret audita kada se prijavljujete za jednu od globalno prepoznatih industrijskih standarda.  
 • Upravljajte rizicima opskrbnog lanca i provodite kontinuirana poboljšanja

Norma 

 • Norma omogućava auditiranje i certifikaciju HPC sustava upravljanja sigurnošću i kvalitetom, pokrivajući:  
 • Proizvodnju proizvoda za kućnu njegu ( npr. deterdženti, omekšivači, tablete za pranje posuđa itd.)
 • Proizvodnja proizvoda za osobnu njegu (npr. šampon, ruževi, pamučne blazinice, sapuni)
 • (Bio)kemijska proizvodnja (HPC sastojci, npr. vitamini, aditivi i bio-ekstrakti (ali isključujući tehnička i tehnološka pomagala u proizvodnom procesu)
 • Proizvodnja HPC ambalaže za proizvode (npr. izravan, neizravan kontakt s HPC proizvodima)
 • Uključeni su prijevoz i skladištenje na licu mjesta i kao dio cjelokupnog procesa
Norma je primjenjiva na sve organizacije u HPC opskrbnom lancuu gore navedenim kategorijama, bez obzira na veličinu ili kompleksnost. Pokriveni normom su i sirovine i ambalaža koja se koristi za proizvodnji gotovih proizvoda. Kao dodatak glavnim zahtjevima norme, postoje i dodatni zahtjevi za proizvode za osobnu njegu i kućanstvo definirani u  Aneksu A i B spomenute norme.    Za očekivati je od Sustava za upravljanje sigurnosti proizvoda da postoje definirani elementi koji osiguravaju dobro implementiran, dokumentiran i održavan sustav  koji podržava sve aktivnosti – ovo uključuje zahtjeve za:   
 • Kontrolu dokumentacije
 • Upravinu ocjenu
 • Politiku sigurosti proizvoda
 • Odgovornosti i olaštenja
 • Upravljanje resursima
 • Verifikacijski proces  - interni audit i analiza podataka   
 • Sljedivost
 • Kontrolu nesukladnosti
 • Validaciju  
 • Procjenu rizika proizvoda , uključujući uspostavu tima, karakteristike proizvoda, diagrame toka, procese itd. , procjenu rizika, kritične kontrolne točke, kritične limite , monitoring i akcije.   
 • Preduvjetne programe koji pokrivaju ( ovo nije potpuna lista)  - zgrade, kontrolu štetočina, kontrolu kontaminacije, održavanje, informacije o proizvodu, opoziv, skladištenje, obranu proizvoda, održavanje i higijenski dizajn, komunalne usluge  itd.

Aneks B (osobna njega)  - kao dodatak gore navedenom on uključuje i  – interne strukture, skladištenje PC proizvoda, sirovina i ambalaže, rasvjete spojnica, mikrobiološku kroskontaminaciju, fizičku kontaminaciju, prostore za osobnu higijenu i toalete, čišćenje i sanitaciju, kontrolu štetnika, radnu i zaštitnu odjeću, bolesti i ozljede. Osobnu higijenu, ponašanje pojedinca, zahtjeve za skladištenje i prerađene proizvode.  

Dodatni zahtjevi uključuju:  

Aneks A (Dom i Osobna njega) – laboratorijske ustanove, kontejnere za otpad i opasne supstance, drenažu, kontrolu temperature  i kontrolu mjerne opreme, preventivno i koretivno održavanje, upravljanje nabavljenim materijalima, odabih i upravljanje dobavčjačima,zahtjevi ulaznih materijala.

Kako do certifikata?

Informacije o tome kako zatražiti ponudu za certifikaciju nalaze se u Part l Requirements for HPC 420 Certification.
 1. Nabavite normu: važno je razumjeti zahtjeve i izmjeriti ispunjava li Vaša lokacija sve zahtjeve
 2. Izmjerite spremnost: izvršite samoprocjenu kako biste utvrdili spremnost za postupak certificiranja. Neovisna Procjena stanja – GAP analiza može se razmotriti za pregled postupaka i procesa organizacije kako bi se mogao uspostaviti plan za poboljšanja.
 3. Odaberite certifikacijsko tijelo: DNV je licenciran od strane HPC 420 za provedbu audita prema njihovoj normi.  
 4. Pripremite se za audit: certifikacijsko tijelo će tražiti informacije koje će omogućiti odabir auditora sa traženim vještinama za provođenje audita. Ovo uključuje detalje koji pomažu definirati vrijeme potrebno za audit. 
 5. Provedite audit: kako se HPC 420 procjenjuje u skladu sa ISO 17021, inicijalni audit podrazumijeva pregled i ocjenu dokumentacije (Faza 1) za kojim slijedi  inicijalni audit (Faza 2). Inicijalni audit se provodi na lokaciji organizacije. Svi nalazi identificirani za vrijeme audita biti će kategorizirani kao nesukladnosti kojima će se baviti organizacija. 
 6. Certificirajte se: ispravke, analiza osnovnog uzroka i korektivne mjere bit će potrebne za rješavanje svih nalaza kako bi DNV izdao potvrdu o sukladnosti.
 7. Održavajte certificirani sustav: certifikat vrijedi 3 godine i provode se godišnji nadzorni auditi kako bi se osigurala kontinuirana usklađenost. Svake treće godine provodi se recertifikacijski audit.  

Kako Vam DNV može pomoći? 

Usluge koje Vam možemo pružiti uključuju:   
 • Gap Analiza: DNV nudi provedbu GAP Analize prema zahtjevima ovih normi s ciljem da se pomogne lokacijama u pripremi za certifikacijski audit. Ova procjena ističe područja u kojima su potrebna poboljšanja kako bi lokacija bila uspješna na  svom certifikacijskom auditu.
 • Certifikacija: certifikacija Vašeg sustava upravljanja sigurnosti proizvoda prema  HCP420.  
DNV ima široku mrežu auditora koji imaju zavidno iskustvo u auditiranju proizvodnih organizacija i procesa obuhvaćenih opsegom HPC 420.    Unutar globalne mreže DNV auditori su locirani u mnogim zemljama te u mogućnosti biti Vam na usluzi na lokacijama širom svijeta.

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Usluge koje bi Vas mogle zanimati: