DNV GL

GLOBALG.A.P IFA Voće i povrće

GLOBALG.A.P. IFA Fruit-and-vegetables

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Sigurnost hrane, kao i zaštita okoliša, započinje u poljoprivredi i primarnoj proizvodnji. GLOBALG.A.P. je globalno prepoznata norma primjenjiva i namijenjena farmama.

Proizvodi koje GLOBALG.A.P. pokriva uključuju žetvu i hranu životinjskog porijekla, tako da Dobra Poljoprivedna Praksa  može biti primjenjiva i na farme usjeva i uzgoj životinja. Unutar norme, modul za voće i povrće je bio jedan od prvih koji je razvijen za specifičnu svrhu, kako bi se pokrila primarnu proizvodnju ciljana za ljudsku konzumaciju. 

Kako kupci postaju sve zabrinutiji za sigurnost i kvalitetu hrane kao i utjecaj proizvodnje na društvo i okoliš, održivost postaje ključna riječ za razvoj poljoprivrede. Većina europskih trgovaca, odgovarajući na očekivanja kupaca, pitaju za održive proizvode. Često je ono i zahtjev kako bi se postalo dijelom lanca dobavljača.

Što je norma? 

GLOBALG.A.P. je međunarodno priznata norma za osiguranje kvalitete i sigurnosti krajnjeg proizvoda u poljoprivrednom sektoru kao i za održive poljoprivredne aktivnosti.

Sastavljena je od različitih modula, uključujući modul za cijelu poljoprivredu, tri glavna opsega (usjev, stočarstvo i akvakulturu) i nekoliko specifičnih pod-opsega, poput voća i povrća, mljekarstva ili lososa i slatkovodne ribe. Također uključuje specifične module za cvijeće i dekorativno bilje.

Shema za voće i povrće pokriva cijeli poljoprivredni proces certificiranog proizvoda, od sadnje do neprerađenog krajnjeg proizvoda. 


GLOBALG.A.P. IFA – norma za voće i povrće se fokusira na: 

 • Sigurnost i dobrobit poljoprivrednika i kupaca
 • Sljedljivost proizvoda i zapise o proizvodu
 • Smanjenje korištenja kemikalija
 • Integrirano upravljanje usjevom (ICM) 
 • Učinkovito korištenje resursa
 • Brigu za okoliš
 • Sukladnost lokalnim i međunarodnim propisima

Cilj GLOBALG.A.P. certifikacije je pokriti područje verifikacije Dobre prakse u cijelom proizvođačkom lancu. Može se povezati sa ostalim normama za prehrambenu sigurnost poput BRC ili IFS kako bi se obuhvatio i cijeli lanac dobavljača.

Zašto je certifikacija dobra za moje poslovanje? 

Povećana potreba kupaca za pouzdanošću u dobavljanju sigurne i održive hrane, potreba proizvođača da proizvedu financijski dostupnu hranu na održiv način i potreba trgovaca za pouzdanim sredstvom u odabiru dobavljača je osnovna motivacija za certifikaciju. 

Dijeleći upute za proizvodnju sa uzgajivačima, proizvođačima hrane i trgovcima-precizirajući kako se hrana uzgaja i što se koristi pri njenoj proizvodnju-je važan doprinos usklađivanju kako bi se postigao jasan i transparentan proces. 

Ono će pružiti poljoprivrednicima nekoliko prednosti:

 • Bolji i jednostavniji pristup tržištu
 • Jasne dogovore s trgovcima
 • Više mogućnosti za pošteno natjecanje
 • Moguće povećanje u kvaliteti i kvantiteti
 • Dugoročno smanjenje troška proizvodnje
 • Učinkovitije upravljanje procesom proizvodnje i zakonsku sukladnost
 • Veća predanost napretku

Kako se pripremiti za certifikaciju? 

Važno je da Vi i tvrtka imate pozitivan stav, da ste predani i da su jasno postavljeni datumi kao cilj za implementaciju i certifikaciju. Da biste se pripremili za certifikaciju trebate se upoznati sa normom GLOBALG.A.P. 

Upoznatost sa normom će Vam pomoći pri slijedećem: 

 • Jasan dijalog sa kupcima: Dogovori između poljoprivrednika i kupaca oko kvalitete i kvantitete će ubrzati suradnju i podržati sukladnost sa specifičnim zahtjevima 
 • Znajući koje znanje i stručnost su potrebi, koristeći podršku stručnjaka i konzultanata kada je potrebno 
 • Planiranje proizvodnje: Proizvodni procesi se mogu isplanirati kako bi bili bolje usklađeni sa zahtjevima norme 
 • Upravljanje ulaznim dobrima: Sva ulazna dobra u proizvodnim procesima se procjenjuju prema zahtjevima norme 
 • Upravljanje proizvodom na farmi: da bi se sačuvala sigurnost, kvaliteta i zakonska usklađenost 
 • Investicije u farmu: kako bi oprema bila održavana, upravljalo se odlaganjem otpada, pružio odgovarajući trening za zaposlene i održavala visoka razina kvalitete i sigurnosti  u radnom okruženju 
 • Čuvanje zapisa: Osnova za implementaciju GLOBALG.A.P. i zahtjev za sljedljivost

DNV- Business Assurance je certifikacijsko tijelo treće strane. Pružano odgovarajuće usluge certifikacije prema GLOBALG.A.P. IFA – normi za voće i povrće.

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Usluge koje bi Vas mogle zanimati: