Food and beverage

GLOBALG.A.P. IFA – Plants

GLOBALG.A.P. IFA Fruit-and-vegetables

Kontaktirajte nas:

Kako vam možemo pomoći?

Zatražite informaciju

Znate li što vam je potrebno?

Zatražite ponudu

Poboljšajte kvalitetu svojih biljnih proizvoda te dosljedno ispunite očekivanja kupaca u pogledu sigurnosti i održivosti hrane.

Standard Integrated Farm Assurance - Biljke pruža posebne zahtjeve za sustav upravljanja farmom koji će poboljšati vašu sposobnost dosljedne isporuke proizvoda koji ispunjavaju zahtjeve kupaca, zakonske i regulatorne zahtjeve. Certifikacija prema standard GlobalG.A.P. IFA Plants pokazuje vašu predanost dobroj poljoprivrednoj praksi, uključujući proizvodnju i marketing sigurne hrane uz zaštitu oskudnih resursa. To podrazumijeva kontinuirano poboljšanje kako bi se zadovoljili zahtjevi kupaca i izgradila održiva izvedba.

Što je GLOBALG.AP IFA – Plants

GLOBALG.A.P. je globalno priznati standard za vrata prije farme za osiguranje kvalitete i sigurnosti konačnog proizvoda. GLOBALG.A.P. IFA standard izgrađen je na sustavu modula koji proizvođačima omogućuje da se certificiraju za nekoliko kategorija u jednom auditu. Sastoji se od:

 • Opći propisi koji postavljaju kriterije za uspješnu provedbu načela i kriterija (P&C) kao i smjernice za provjeru i regulaciju standarda. Ova načela i kriteriji definiraju zahtjeve za postizanje standarda kvalitete koje zahtijeva GLOBALG.A.P.
 • Opseg IFA Plants obuhvaća široku lepezu proizvoda i različitih proizvodnih sustava unutar sljedećih kategorija:
  • Voće i povrće
  • Cvijeće i ukrasno bilje
  • Kombinirani usjevi
  • Čaj
  • Hmelj
  • Materijal za razmnožavanje biljaka
 • Ovaj standard utvrđuje precizne kriterije za odgovornu poljoprivrednu praksu tijekom primarnog procesa proizvodnje, od aktivnosti prije žetve do rukovanja nakon žetve.
 • Proizvođači imaju fleksibilnost za dobivanje certifikata za više kategorija proizvoda unutar opsega IFA Plants putem jednog certifikata. Osim toga, opcije certificiranja služe farmama svih veličina i vrsta, uključujući male dionike.
 • Promiče mjere za sve proizvođače biljaka koje osiguravaju sigurnost i dobrobit hrane i radnika na farmi, sljedivost proizvoda i evidencije o proizvodnji, ekološku svijest, minimiziranje agrokemijskih inputa (gnojiva, kontrola štetočina i korova), integrirano upravljanje usjevima (ICM), učinkovite resurse (tlo i voda) korištenje i usklađenost s lokalnim i međunarodnim propisima.

Editions and GFSI recognition

IFA verzija 6 objavljena je u rujnu 2022. Nudi pojednostavljenu strukturu i jezik te proširene kriterije održivosti, dobrobiti životinja i stalnog poboljšanja na razini proizvođača.

IFA Plants (koja uključuje voće i povrće) trenutno se nudi u dvije paralelne i jednako važeće verzije:

 • IFA Smart
 • IFA GFS (GFSI referentna vrijednost)

Podjela omogućuje Smartu da ima pojednostavljene checkliste, da bude usmjeren na ishod i prilagođen. GFS ima pojednostavljene checkliste gdje je to dopušteno iako ih GFSI priznaje.

Prednosti dobivanja certifikata

Certificiranje GLOBALG.AP IFA – Plants od neovisne treće strane potvrđuje učinkovitost dobre poljoprivredne prakse i implementiranog poljoprivrednog sustava kao i održivost poljoprivrednih aktivnosti. 

Kao rezultat:

 • Implementirajte strukturirani pristup stalnom poboljšanju procesa i znajući gdje usredotočiti napore. To može poboljšati kvalitetu proizvoda i smanjiti troškove.
 • Povećajte povjerenje i zadovoljstvo kupaca, što zauzvrat može dovesti do boljeg i lakšeg pristupa tržištu.
 • Steknite značajnu konkurentsku prednost ispunjavanjem poslovnih zahtjeva kupaca, dobavljača i podizvođača za certificiranje poljoprivrednog sustava kako biste poslovali s njima.

Početak rada

Da biste dobili certifikat, najprije morate implementirati potrebne module u sustav koji je u skladu sa zahtjevima standarda. DNV je akreditirano certifikacijsko tijelo treće strane i može vam pomoći na cijelom putu, počevši od relevantne IFA obuke do samoprocjene, analize nedostataka i usluga certificiranja.

Kontaktirajte nas:

Kako vam možemo pomoći?

Zatražite informaciju

Znate li što vam je potrebno?

Zatražite ponudu

Usluge koje bi Vas mogle zanimati: