DNV GL

FSSC 22000 – certifikacijska shema za sustav sigurnosti hrane

Cookie production line

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Osiguranje sigurnosti hrane u proizvodnom procesu i lancu opskrbe

FSSC 22000 certifikacijska shema pomaže osigurati sustave prehrambene sigurnosti u proizvodnim procesima unutar lanca dobavljača. Temeljena je na međunarodno prepoznatoj normi ​ISO 22000, ISO/TS 22003 te relevantnim specifičnim tehničkim normama kao što su ISO/TS 22002-1 za proizvodnju hrane i ISO/TS 22002-2 za proizvodnju ambalaže. Norma FSSC verzije 5 uzima iz svih tih normi najbolje prakse te postavlja okvir za upravljanje rizicima u proizvodnom procesu.  

Što je FSSC 22000 certifikacijska shema? 

Globalna inicijativa za sigurnost hrane (Global Food Safety Initiative - GFSI) uspostavila je širok raspon kriterija za definiranje prihvatljivosti certifikacijskih shema u industriji hrane. FSSC v5 uzima u obzir GFSI analizu i detaljne definicije preduvjetnih propgrama, što nedostaje u normi ISO 22000. 

Najnovija verzija norme nastavlja s izmjenama u cilju ojačavanja pojedinih zahtjeva, kao što su:

 • Upravljanje uslugama 
 • Označavanje proizvoda
 • Upravljanje alergenima
 • Praćenje okoliša
 • Transport i isporuka

Kako FSSC 22000 može poboljšati vaše poslovanje? 

FSSC 22000 kombinira tri glavne značajke: 

 • Snažan okvir za sustav upravljanja potpuno integriran sa tvrtkinim sustavom i usklađen sa ostalim sustavima poput ISO 9001, ISO 45001 ili ISO 14001 
 • Jasna metodologija analize opasnosti i upravljanja rizicima temeljena na HACCP principima i sposobnosti da se poboljša učinkovitost i uspješnost u sigurnosti hrane 

Ostale prednosti uključuju: 

 • Međunarodna norma, ISO pouzdana, izgrađena prema odobrenju GFSI-a 
 • Jednostavna terminologija, osiguravajući globalnu usklađenost u implementaciji i dopuštajući sustavno vrednovanje
 • Uključenost dionika različitih grupa u razvoj i upravljanje normom (u razvoju sudjeluju proizvođači, trgovci, certifikacijska tijela) - kao rezultat norma je široko prihvaćena 

Značajke FSSC 22000  

Općenito norma osigurava sigurnost hrane kroz sljedeće ključne elemente: 

 • Interaktivna komunikacija: inovativan i ključan faktor u upravljanju rizicima. Strukturirani protok informacija u svim smjerovima, unutar i izvan organizacije mora osigurati učinkovit nadzor nad opasnostima i rizicima
 • Sustav upravljanja: nadzor nad svim interakcijama elemenata sustava pri čemu važan element predstavljaju interni auditi i ocjena uprave o stanju sustava. Cilj je kontinuirano poboljšavanje
 • Preduvjetni programi: dobre proizvođačke i higijenske prakse koje su temelj HACCP sustava (Hazard Analysis of Critical Control Points)
 • HACCP principi: temeljna metodologija za planiranje sigurnih proizvodnih procesa 
 • Obrana hrane i prijevare vezane uz hranu: zahtjevi vezani uz procjene rizika


Kako se pripremiti za certifikaciju?  

Proces uključuje slijedeće korake: 

 • Identificirati, procijeniti i kontrolirati opasnosti za prehrambenu sigurnost koje se mogu očekivati, kako bi se izbjegla direktna ili indirektna šteta  prema korisnicima
 • Prenošenje odgovarajućih informacija vezano na prehrambenu sigurnost proizvoda 
 • Prenošenje informacija vezanih uz razvoj, implementaciju i aktualnost sustava upravljanja prehrambenom sigurnošću kroz cijelu organizaciju
 • Vršenje periodičkih procjena sustava upravljanja prehrambenom sigurnošću kako bi pokrile sve aktivnosti i aktualne informacije po pitanju opasnosti vezanih na sigurnost hrane. 

Razvoj, implementacija i certifikacija sustava upravljanja prehrambenom sigurnošću je kontinuirana aktivnost sa neovisnim auditima koji predstavljaju jedan element procesa procjene. 

Započinjanje FSSC 22000 certifikacije

Mi Vam možemo:

 • Pružiti edukaciju za FSSC 22000, ISO 22000 i relevantne tehničke norme
 • Napraviti gap-analizu kako bi Vam pomogli da prepoznate za Vaš najbolji put u certifikacijskom procesu 
 • Napraviti certifikaciju prema FSSC 22000 normi

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Usluge koje bi Vas mogle zanimati: