DNV GL

FSC® - Chain of Custody certifikacija

Forest seen from above

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Forest Stewardship Council® (FSC) Chain of Custody certifikat za proizvode dokazuje da su drveni dijelovi vaših certificiranih proizvoda sljedivi do šuma iz kojih potječu i kojima se upravlja na odgovoran način, do kontroliranih sirovina ili recikliranih materijala.

Certifikacija Chain of custody (COC) omogućava tvrtkama koje proizvode i stavljaju na tržište proizvode od drveta da te proizvode označe FSC znakom.

Što je FSC?

FSC (Forest Stewardship Council) je neprofitna organizacija utemeljena 1990. Organizacija je usmjerena ka poticanju odgovornog upravljanja svjetskim šumama te je razvila najprepoznatljiviju shemu za održivo šumarstvo i sljedivost proizvoda čije sirovine potječu iz šuma. Shema je globalno sve prepoznatljivija i značajnija.

Organizacije koje u svom poslovanju koriste proizvode od drveta ili papira sve više su svjesne svoje odgovornosti za osiguravanje da sirovina dolazi iz izvora kojima se upravlja na odgovoran način. Chain-of-Custody (COC) je putovanje sirovine iz FSC certificiranih izvora preko prerade, proizvodnje, distribucije i tiskanja sve do finalnog proizvoda i spremnosti za prodaju konačnom potrošaču.

Tri su različite FSC oznake:

FSC 100%

Proizvodi s oznakom FSC 100% u potpunosti potječu iz certificiranih izvora koji ispunjavaju okolišne i društvene FSC norme.

FSC Mix

Proizvodi s oznakom FSC Mix podržavaju razvoj odgovornog upravljanja šumama u svijetu. Drvo potječe iz FSC certificiranih dobro upravljanih šuma, kontroliranih izvora i/ili recikliranih materijala.

FSC Recycled

Proizvodi s oznakom FSC Recycled podržavaju višestruko korištenje sirovina iz šuma i koriste samo reciklirano drvo ili vlakna koja su prethodno već bila korištena u skladu s FSC normama.

Sirovine se kontroliraju prema FSC normama kako bi se isključila nelegalno dobivena sirovina i drvo koje ne potječe iz održivih izvora ili je pak porijeklom iz izvora u kojima je prisutan rizik genetski modificiranih organizama i ugroze ljudskih i drugih tradicionalnih prava.

Kako biste mogli koristiti FSC oznaku, trebate biti certificirani prema FSC normama. Nekoliko je različitih normi namijenjenih različitim vrstama sirovina iz drveta i različitim vrstama certifikata.

Kako krenuti?

Za certifikaciju treće strane, potrebno je primijeniti učinkovit sustav upravljanja okolišem usklađen sa zahtjevima norme. Opis FSC CoC evaluacijskog procesa možete pogledati ovdje. Također, odgovarajuće norme možete pronaći na FSC stranicama

Kako biste pokrenuli proces FSC certifikacije molimo vas da stupite u kontakt s bilo kojim DNV uredom te zatražite ponudu. Tom ćete prilikom dobiti obrazac koji sadrži vaše podatke koji su nam potrebni za izradu ponude i kalkulacije troška postupka certifikacije. Trošk će ovisiti o broju dana audita i pripremi izvještaja te troškovima putovanja potrebnim za provođenje postupka certifikacije. Uz te troškove biti će naplaćena i FSC naknada koja se naplaćuje prema postupku FSC-POL-20-005. Za više informacija o postupku izrade kalkulacije molimo pogledajte FSC CoC evaluacijski proces

Za pregled FSC normi molimo posjetite ovu stranicu. Za izravan pristup na FSC normu posjetite FSC CoC stranicu.

Mi pružamo FSC® (A000509) usluge u suradnji s DNV Business Assurance Sweden AB

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Usluge koje bi Vas mogle zanimati: