DNV

BRCGS norme za potrošačke proizvode, izdanje 4

BRCGS Consumer Products

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Ove norme pokrivaju proizvode za osobnu njegu te proizvode i robu za kućanstvo, a pružaju okvir za upravljanje sigurnošću proizvoda, integritetom, zakonitošću i kvalitetom te operativnim kontrolama za te kriterije.

Tvrtke mogu odabrati implementaciju i certifikaciju od osnovne razine do više razine za dobavljače, nudeći pritom fleksibilnost i izbor.  Norma je podijeljena na dva dijela. Jedan dio pokriva proizvode za osobnu njegu i kućanstvo, npr. kozmetiku, toaletne potrepštine te kemikalije i sredstva za čišćenje u kućanstvima. Drugi dio pokriva opće proizvode kao što su električnu opremu, igračke, namještaj i tekstil.

Koristi  

Koristi za tvrtke koje implementiraju i certificiraju se prema BRCGS potrošačkim normama  za proizvode su :

 • prepoznavanje raznolikosti proizvoda i proizvodnih tehnologija unutar potrošačkih proizvoda
 • Proširenje opsega tako da uključuje proizvodnju sirovina i komponenata kao gotovih proizvoda
 • Kompatibilnost sa ISO9001 i cGMP
 • Bolja zaštitita vlastitog brenda i kupaca
 • Sticanje većeg samopouzdanja prilikom primjene i certificiranja za globalno priznate sheme
 • Omogućeno brže vrijeme izlaska na tržište jer certificiranje omogućuje bržu nabavu od novih dobavljača
 • Smanjuje sam teret audita prilikom primjene globalno priznatih industrijskih standarda
 • Upravljanje rizicima lanca opskrbe i kontinuirana poboljšanja

Norma 

Stalni fokus je na:
 • Važnosti predanosti menadžmenta.
 • Procjeni rizika proizvoda kako bi se osiguralo da je dizajn proizvoda siguran i zakonit prije same proizvodnje.
 • Procjena rizika procesa kao alat koji osigurava da se potencijalni problemi u proizvodnji proizvoda razumiju, odrede po prioritetima i učinkovito se njima upravlja.
 • Dizajnu i održavanju tvornica i proizvodnog okruženja kako bi se osiguralo da su prikladni za proizvodnju i štite proizvode od kontaminacije.
 • Učinkovitom postupku ispitivanja i uzorkovanju proizvoda.
Kako se vidi u svim  BRC normama – struktura je dobro definirana i dizajnirana s  jasnim poglavljima počevši od predanosti višeg menadžmenta - potrebna da bi se osiguralo da se zahtjevi u potpunosti provode. Dva su standarda u  BRCGS Consumer Products portfelju:  
 • Proizvodi za osobnu njegu i kućanstvo: Pokrivaju formulirane i proizvedene proizvode, npr. kozmetika, pelene, medicinski uređaji, folija za hranu, proizvodi za čišćenje u kućanstvu - oni za koje se smatra da imaju tipično veće zahtjeve za higijenskim standardima zbog prirode upotrebe proizvoda.
 • Općeniti proizvodi: Pokrivaju širok raspon uglavnom proizvedenih proizvoda kao što su električni predmeti, igračke, namještaj, tekstil itd. Tamo gdje je upravljanje proizvodnim procesima kako bi se osigurala sigurnost i kvaliteta proizvoda glavna briga.
Ovi standardi nisu namijenjeni zamjeni zahtjeva za dokazivanje usklađenosti s propisima. Oni pregledavaju i procjenjuju sposobnost proizvodne organizacije da pokaže suvremeno znanje i usklađenost s regulatornim zahtjevima u zemlji ili regijama u  kojima namjeravaju prodavati proizvode.  Ovo je ključni dio aktivnosti audita. Ostali ključni elementi oba standarda zahtijevaju:
 • Dokumentirajte sustav upravljanja rizikom proizvoda - procjenu rizika proizvoda, označavanje proizvoda i tvrdnje (i potrebne i materijale za pakiranje
 • Sustav upravljanja sigurnošću proizvoda koji uključuje elemente upravljanja dobavljačima, kontrolu dokumenata, unutarnju reviziju, korektivne i preventivne radnje, specifikacije, sljedivost, rješavanje žalbi, opoziv proizvoda itd.
 • Tvornički i gradilišni standardi - unutarnji i vanjski standardi, sigurnost, održavanje, održavanje i higijena, osoblje, kontrola i odlaganje otpada, suzbijanje štetočina, skladište i skladištenje
 • Zahtjevi za odgovarajuću inspekciju i ispitivanje proizvoda - uključujući uzorke prije otpreme (prema potrebi) kontrolu uzoraka proizvoda Kontrola procesa - kontrola operacija, kalibracija i održavanje opreme, kontrola onečišćenja proizvoda, kontrola zaliha i puštanje proizvoda
 • Obuka osoblja, zaštitna odjeće i higijenske prakse proporcionalne proizvedenom proizvodu

Kako se certificirati? 

 1. Nabavite standard:Razumjeti zahtjeve i izmjeriti ispunjava li Vaša lokacija sve zahtjeve.
 2. Izmjerite spremnost: Izvršite samoprocjenu kako biste utvrdili spremnost za postupak certificiranja. Neovisna Procjena stanja – GAP analiza  može se razmotriti za pregled postupaka i procesa organizacije kako bi se mogao uspostaviti plan za poboljšanja.
 3. Odaberite certifikacijsko tijelo:Kada se lokacija čini spremnom za certifikacijski audit, obratite se certificikacisjkom tijelu, kao što je DNV, ovlaštenom za obavljanje certifikacijskog audita.
 4. Pripremite se za audit: Certifikacijsko tijelo zahtijevat će točne podatke kao što su opseg proizvedenih proizvoda, sva tražena izuzeća, broj osoblja, detalji proizvoda i tehnologija korištenih  u proizvodnim procesima (broj procjena rizika proizvoda koje organizacija ima) i veličinu lokacije. Te se informacije koriste za procjenu potrebnih zahtjeva i kvalifikacija za auditora (e) i trajanje audita, kako je navedeno u BRCGS. Preporučuje se pristup BRCGS Participate aplikaciji gdje se može pristupiti raznim izjavama o stanju proizvoda i pratećim informacijama, smjernicama i pružiti im  podršku u pripremi za certificiranje.
 5. Provedite Audit: Prije audita potrebano je imati Ugovor o razini spremnosti (Temeljni ili Napredni). Certifikacijski audit planirat će obje strane. Na auditu će se očekivano promatrati proizvodni procesa za sve proizvode definirane u opsegu, zajedno sa pratećim sustavima, postupcima i podacima. 
 6. Postanite certificirani: Svi identificirani problemi  biti će iskomuniciranio  na kraju audita kao i zahtijevati će se korekcija, analiza osnovnog problema i korektivne akcije. Dokazi o poduzetim radnjama moraju se dostaviti certifikacijskom tijelu. Tehnička procjena potvrdit će da su problemi riješeni. Kada je certifikacijsko tijelo potvrdi, izdati će se certifikat.
 7. Održavanje certifikacije: za ove standarde certifikacija se provodi svake godine. 

Kako Vam  DNV može pomoći?

Usluge koje možemo pružiti:  
 • Gap Analiza: DNV nudi provedbu GAP Analize prema zahtjevima ovih normi s ciljem da se pomogne lokacijama u pripremi za certifikacijski audit. Ova procjena ističe područja u kojima su potrebna poboljšanja kako bi lokacija bila uspješna na  svom certifikacijskom auditu.
 • Certifikacija prema BRCGS normama: Certifikacija Vašeg sustava upravljanja sigurnošću proizvoda prema obje  BRCGS norme.  
 • Ostale vrste certifikacije: BRCGS norme za potrošačke proizvode ne pokrivaju zdravlje i sigurnost, usklađenost s okolišem, održivost, sigurnost podataka niti etičke zahtjeve. DNV može procijeniti usklađenost sa svim tim zahtjevima sa posebno obučenim auditorima kako to zahtijevaju međunarodno priznate norme.
DNV ima široku mrežu auditora koji imaju zavidno iskustvo u auditiranju proizvodnih organizacija i procesa obuhvaćenih opsegom BRCGS Potrošački proizvodi – proizvodi za osobnu i kućnu njegu te Opće trgovačke norme. Unutar globalne mreže  DNV auditori su locirani u mnogim zemljama. Mogu odraditi audite na lokalnim jezicima uz razumijevanje lokalnih običaja.

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Usluge koje bi Vas mogle zanimati: