Food and beverage

ASC standard za hranu za životinje

ASC feed standard - 1134x300

Kontaktirajte nas:

Kako vam možemo pomoći?

Zatražite informaciju

Znate li što vam je potrebno?

Zatražite ponudu

Osigurati da tvornice hrane za životinje ispunjavaju stroge ekološke i socijalne zahtjeve; nabavljati sastojke od društveno odgovornih dobavljača i koristiti ekološki odgovorne sirovine. Stavite naglasak na holistički način zahtijevajući odgovornu nabavu za sve glavne sastojke hrane.

Na snazi od rujna 2022., ASC standard za hranu za životinje bavi se jednim od najvećih potencijalnih učinaka akvakulture, proizvodnjom hrane za životinje i to na holistički način zahtijevajući odgovornu nabavu za sve glavne sastojke hrane za životinje. 

Danas se hrana za životinje ocjenjuje kao dio standarada farmi, npr. ASC Losos. Sa vlastitim ASC standardom za hranu za životinje,tvornice hrane za životinje mogu se zasebno procijeniti uvjeravajući potrošače da se hrana za životinje koja se koristi na farmama s ASC CERTIFIKATOM odgovorno nabavlja – bilo da uključuje morske sastojke ili sastojke s kopna.

ASC Standard za hranu za životinje

ASC Standard za hranu jasno pokazuje da, iako certificirane tvornice moraju nabavljati sve veće razine ekološki održivih sastojaka, morski sastojci zapravo čine manjinu sastojaka hrane za životinje, s oko 75% globalnih sastojaka morske hrane za životinje dobivenih iz poljoprivrede - usjeva poput soje, pšenice i riže. Oni imaju svoje vlastite učinke, posebno krčenje šuma i prenamjenu zemljišta, koji se često zanemaruju u raspravama o industriji.

Za sastojke na biljnoj bazi, kao i kod morskih proizvoda, tvornice će morati zabilježiti i prijaviti sve sastojke koji čine više od 1% hrane za životinje i morat će poduzeti korake kako bi se osiguralo da su odgovorno nabavljeni. Ključno je da će morati procijeniti rizik od doprinosa određenog sastojka krčenju šuma ili prenamjeni zemljišta te se moraju obvezati na prijelaz na lanac opskrbe bez tih ključnih negativnih učinaka.

Standard će stupiti na snagu 1. rujna 2022., kada tvornice hrane za životinje postanu prihvatljive za certifikaciju. Farme će tada imati 24 mjeseca da prijeđu na hranu usklađenu s ASC-om kako bi nastavile ispunjavati standarde ASC standarda za farme.

Kontaktirajte nas:

Kako vam možemo pomoći?

Zatražite informaciju

Znate li što vam je potrebno?

Zatražite ponudu

Usluge koje bi Vas mogle zanimati: