DNV GL

ISO 50001 - Upravljanje energijom

ISO 50001

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Certifikacija prema normi ISO 50001 osigurava da Vaša organizacija ima zdrav sustav upravljanja energijom, s ciljem smanjenja utroška energije i utjecaja na okoliš te povećanja profitabilnosti

ISO 50001 međunarodna je norma razvijena od strane ISO organizacije. ISO 50001 prmjenjiv je na sve organizacije bez obzirana njihovu veličinu, te pruža zahtjeve vezane uz uspostavu, upravljanje i poboljšavanje potrošnje energije i učinkovitosti. 

ISO 50001 je kompatibilan s drugim sustavima upravljanja, kao što je ISO 14001 i ISO 9001. 

ISO 50001 norma ima za cilj: 

 • Pomoći organizacijama u poboljšanju energetske učinkovitosti, upotrebi i korištenju energije 
 • Stvoriti transparentnost i potaći komunikaciju o upravljanju energetskim resursima 
 • Promovirati upravljanje energijom korištenjem najboljih praksi
 • Pružati pomoć u procjeni i prioritiziranju primjene novih energetski učinkovitih tehnologija  
 • Pružati okvir za promoviranje energetske učinkovitosti kroz lanac opskrbe 
 • Poticati poboljšanja u upravljanju energijom za potrebe smanjenja emisije stakleničkih plinova 
 • omogućiti integraciju s ostalim sustavima upravljanja kao što je sustav upravljanja okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu

Zašto provesti ISO 50001 certifikaciju?

Certifikacijom sustava upravljanja energijom prema ISO 50001 normi organizacija ostvaruje brojne koristi. Jedna od njih je ta da certifikatom potvrđujete da radite na strukturiran način sa strateškim usmjerenjem ka smanjenju utjecaja na okoliš te da ste usmjereni ka daljnjim stalnim poboljšanjima u području energetske učinkovitosti i očuvanja okoliša.   

Certifikacija Vam može pomoći u: 

 • Poboljšanju energetskog učinka, uključujući energetsku učinkovitost te korištenje i potrošnju energije  
 • Smanjenju utjecaja na okoliš, uključujući emisije staleničkih plinova bez da se utječe na operativno djelovanje organizacije i s ciljem povećanja profitabilnosti 
 • Kontinuiranom poboljšavanju sustava upravljanja energijom 
 • Osiguravanju mjerenja, dokumentiranja, izvještavanja, uspoređivanja s najboljom praksom  
 • Postizanju kredibiliteta u komunikaciji prema javnosti vezanoj za Vaše djelovanje u području energetske učinkovitosti i upravljanja okolišem 

Kako Vam možemo pomoći? 

DNV - Business Assurance je akreditirano certifikacijsko tijelo treće strane. Mi pružamo usluge edukacija i certifikacije sustava upravljanja energijom. Kao i u svim ostalim sustavima upravljanja, uspješna primjena ovisi o opredijeljenosti na svim nivoima organizacije. Kako biste se pripremili za certifikaciju saznajte više na našim stranicama o certifikacijskom putovanju.

Kontaktirajte nas:

Želite više informacija?

Da, molim

Već znate što tražite?

Zahtjev za ponudu

Usluge koje bi Vas mogle zanimati: