Other sectors

Što podrazumijeva izgradnja sustava upravljanja temeljena na rizicima?

Nove norme ne donose značajne nove zahtjeve kada je u pitanju upravljanje temeljeno na rizicima. I prijašnje su verzije smatrale upravljanje rizicima temeljem upravljanja procesima. No ipak, što se promijenilo?

ISO 2015 transitions - partner with DNV GL on the transition

Nove norme iz 2015. godine prepoznaju upravljanje rizicima kao jedan od ključnih elemenata sustavnog upravljanja poslovanjem, ne samo putem pokretanja preventivnih radnji, već kao aktivnosti proaktivno integrirane u sustav.

Kako ćemo pristupiti procjeni rizika prije svega ovisi o kontekstu u kojem poslujemo. Vanjski i unutarnji čimbenici o kojima ovisi poslovanje i postizanje planiranih rezultata predstavljaju podlogu za definiranje konteksta i rizika o kojima ovisi ispunjenje željenih poslovnih rezultata. Upravljanje temeljeno na rizicima podrazumijeva da su preventivne aktivnosti koje iz njega proizlaze ugrađene u strateške i operativne planove poslovanja.
Takvim se pristupom osigurava provođenje trajnih poboljšanja i sustavnog unaprjeđenja kulture organizacije, što predstavlja održivost poslovanja.
Norme ne zahtijevaju formalno provođenje upravljanja rizicima, no traže primjenu razmišljanja temeljenog na rizicima pri svakom donošenju ključnih odluka. Od izgradnje sustava, preko praćenja uspješnosti procesa i pojedinaca koji u njemu djeluju.

Što vam może biti od pomoći

DNV GL je vodeće svjetsko tijelo za upravljanje rizicima. Kao globalno certifikacijsko tijelo svakodnevno smo u kontaktu s tvrtkama širom svijeta koje se suočavaju s izazovima primjene postojećih i novih normi. Svakako je jedan od najvažnijih kriterija za uspješnu primjenu razmišljanja temeljenog na rizicima edukacija ljudi. DNV GL u svojoj ponudi tečajeva nudi dvodnevni tečaj upravljanja rizicima koji na jednostavan način približava temu rizika svima koji su na bilo koji način uključeni u primjenu novih normi. No, na raspolaganju nam stoje i materijali koje je objavila i sama ISO organizacija s ciljem podrške tvrtkama u primjeni ovog noviteta, kao i ispitivanja koja DNV GL provodi među certificiranim tvrtkama u svijetu čiji je cilj razumjeti koliko su tvrtke zapravo spremne na nove zahtjeve. Jedno od takvih ispitivanja usmjereno je upravo na rizike i prilike.