Other sectors

Upravljanje i sigurnost

Man looking at the view from top of skyscrapper

I ove će godine zaštita zdravlja i sigurnosti na radu biti u fokusu susreta regionalnih i europskih stručnjaka okupljenih u Europskom društvu inženjera sigurnosti.

Konferencija ˝Upravljanje i sigurnost˝već niz godina okuplja autore i sudionike koji aktivno promoviraju društvene i ekonomske aspekte sigurnosti, uz razmatranje postojećih i novih rizika te mjera koje je potrebno primijeniti s ciljem prevencije i zaštite.
Kako bi se na odgovarajući način odgovorilo na izazove s kojima se suočavamo u području sigurnosti, potrebna je multidisciplinarna međunarodna suradnja koja će rezultirati razvojem sustava usmjerenih na sigurnost.
Konferencija koja će ove godine biti održana 9.-10 .lipnja u BiH, u Neumu i Mostaru obrađivati će teme sigurnosti i upravljanja znanjem. 

Jedan od radova koji će biti predstavljeni na konferenciji biti će i rad DNV GL-a na temu ˝Znanje i sigurnost kao komparativna prednost˝.

Više o konferenciji

Konferencija ˝Upravljanje i sigurnost˝već niz godina okuplja autore i sudionike koji aktivno promoviraju društvene i ekonomske aspekte sigurnosti, uz razmatranje postojećih i novih rizika te mjera koje je potrebno primijeniti s ciljem prevencije i zaštite.
Kako bi se na odgovarajući način odgovorilo na izazove s kojima se suočavamo u području sigurnosti, potrebna je multidisciplinarna međunarodna suradnja koja će rezultirati razvojem sustava usmjerenih na sigurnost.
Konferencija koja će ove godine biti održana 9.-10 .lipnja u BiH, u Neumu i Mostaru obrađivati će teme sigurnosti i upravljanja znanjem. 

Jedan od radova koji će biti predstavljeni na konferenciji biti će i rad DNV GL-a na temu ˝Znanje i sigurnost kao komparativna prednost˝.

Više o konferenciji