Očuvanje energije danas za svjetliju budućnost

Energy Management survey from DNV GL

Međunarodno ispitivanje provedeno među 1,557 ispitanika pokazuje da većina tvrtki vidi koristi od mjera u području energetske učinkovitosti. Većina smatra da nedostaje jasna strategija, konkretni ciljevi i sustavni pristup energetskoj učinkovitosti u organizacijama.  

Vođene kontrolom troškova, tvrtke su usmjerene energetskoj učinkovitosti, no većina njih  na dosta površan način, ne koristeći sav svoj potencijal.  Ovi se zaključci odnose na međunarodno ispitivanje koje je proveo DNV GL - Business Assurance, jedno od vodećih svjetskih certifikacijskih tijela, zajedno s GFK Eurisko, na 1,557 profesionalaca iz različitih poslovnih sektora u Europi, Sjevernoj i Južnoj Americi i Aziji.

Neki od zaključaka:

  • 57% ispitanih tvrtki ima strategiju  energetske učinkovitosti i 55% njih postavljaju mjerljive ciljeve, od čega veći postotak njih koji pripadaju energetski intenzivnim sektorima.  
  • Energetska učinkovitost još uvijek je generička ambicija, s ciljevima postavljenim samo na kompanijskom nivou (37%). Vrlo je malo konkretnih ciljeva i aktivnosti, čak i među energetski intenzivnim tvrtkama. 
  • 67% tvrtki investiralo je u različite inicijative u području energetske učinkovitosti tokom protekle tri godine. 
  • Samo 26% njih ima plan upravljanja energijom

Pozivamo Vas da preuzmete rezultate našeg ispitivanja.

ViewPoint izvještaj

Očuvanje energije danas za svjetlije sutra

Infographic

Upoznajte se s zaključcima i pokazateljima ispitivanja