ViewPoint espresso ispitivanja: novi zahtjevi normi ISO 9001 i ISO 14001

Zahtjev 4.1 - Razumijevanje organizacije i njenog konteksta

Espresso survey 1 - ISO 9001 and 14001 requirements

ISO organizacija je u rujnu 2015. godine objavila novu ISO 9001 i novu ISO 14001 normu. Certificirane se organizacije pripremaju na prilagodbu novim verzijama normi. High Level Structure (HLS), struktura normi već sada je prilagođena tome da olakšava implementaciju onim organizacijama koje imaju više sustava upravljanja u primjeni.

ISO prilagođava norme kako bi one bile što bolja podrška organizacijama u izgradnji održivog poslovanja. Ključno pitanje sada se odnosi na to kako se prilagoditi novim zahtjevima normi.  U ovom je izdanju naše ViewPoint Espresso ispitivanje usmjereno na zahtjev 4.1 “Razumijevanje organizacije i njenog konteksta.”

Na pitanje u kojoj mjeri procjenjuju da je njihov sustav usklađen s ovim novim zahtjevom, naši ispitanici (njih 16%) smatra da su u potpunosti usklađeni, 43% njih smatra da su djelomično usklađeni, dok njih 17% misli da su daleko od usklađenosti s ovim novim zahtjevom.  

Što nam ti brojevi govore i kako će organizacije u svijetu postići usklađenost? Koje je naše mišljenje o tome? Za više informacija, preuzmite izvještaj.

Više informacija

Zahtjevi novih normi ISO 9001 i ISO 14001

Preuzmite izvještaj

ViewPoint portal

Uključite se u našu ViewPoint zajednicu i saznajte što rade tvrtke slične Vama

Jeste li korisnik DNV GL usluga i želite biti dijelom ViewPoint zajednice?

Pridružite nam se