DNV GL

Business Assurance Akademija

Znanje za djelovanje

Benchmarking-usmjereni uvidi u korisne informacije

Lumina™ je set alata za benchmarking koji pruža uvide u sustave upravljanja tvrtki. Analizom informacija koje su skrivene u pronalascima audita provodi se benchmarking rezultata sustava upravljanja pojedine tvrtke putem usporedbe s tisućama drugih sličnih tvrtki. Analiza je temeljena na bazi od oko 2.5 milijuna audit pronalazaka širom svijeta, s novih, dodatnih 300,000 pronalazaka godišnje.

Light split in cube

U svakom tečaju koji pruža DNV, mi dijelimo uvide u podatke analizirane na temelju rezultata sustava upravljanja tvrtki u kojima smo proveli audite. To omogućuje jedinstvene uvide u rizike s kojima se te tvrtke suočavaju čime se vrlo brzo ože prepoznati znakove upozorenja u sličnim tvrtkama.      

Lumina™ analizira podatke i prikazuje područja koja zahtijevaju prioritetno djelovanje i poboljšanja. Ona omogućuje tvrtkama da na vrijeme djeluju na potencijalne uzroke poteškoća, bez da čekaju da se pojavi nesukladnost. Izazovi s kojima se suočavaju tvrtke slične nama vrlo su vjerojatno i naši rizici ili će to postati. Upravo ti uvidi, povezani s teorijom i iskustvom naših predavača predstavljaju pravu vrijednost u našim tečajevima.    

Tvrtke certificirane od strane DNV-a dobivaju svoj osobni pristup Lumina alatu gdje mogu samostalno izrađivati analize temeljeno na našim bazama podataka pronalazaka tvrtki sličnih njima. Na taj način jasno uviđaju područja prioriteta djelovanja svojih sustava upravljanja te aktivno i na vrijeme prepoznaju potrebe za poboljšanjima u pojedinim područjima. Mi to nazivamo poboljšanja kroz svjesnost. 

Lumina omogućava uvid u podatke koji olakšavaju donošenje odluka.

Saznajte više o našoj Metodologiji