DNV GL

Pronađite tečaj u Vašoj blizini

Pružamo globalne usluge iz različitih područja, prilagođene lokalnim zahtjevima kupaca. Naš svijet znanja može biti i Vaš putem tečajeva na Vašoj lokaciji ili na nekoj od lokacija u našoj organizaciji.

Exterior view of DNV GL office

Kako Vam možemo pomoći?

Kontaktirajte nas