Tranzicija na ISO 22000:2018 i ključne promjene u normi

Upravljanje sigurnošću hrane

Započnite s pripremama za tranziciju s norme ISO 22000:2005 na ISO 22000:2018. Mi Vas možemo podržati u svakom koraku prilagodbe.

Hand reaching out for oranges

Kontaktirajte nas:

Želite dodatne informacije?

Kontaktirajte nas

Verzija norme iz 2018. objavljena je 19.lipnja 2018. Norma ISO 22000:2005 će biti povučena. Tvrtke koje su certificirane prema normi ISO 22000:2005 trebaju, kako je definirano u IAF odluci 2018-15, obaviti tranziciju na novu normu ISO 22000:2018 unutar razdoblja od 3 godine, zaključno s 29. lipnjem 2021. Naša je preporuka da s pripremom za tranziciju započnete već sada. Svrha ove norme je harmonizirati zahtjeve za upravljanje sigurnošću hrane na globalnoj razini. Norma doprinosi osiguravanju sigurnosti hrane kroz cijeli opskrbni lanac od polja do stola. Norma ne iznosi specifične kriterije za performanse sigurnosti hrane niti ne propisuje dizajn sustava upravljanja.

Ključne promjene u ISO 22000:2018  

ISO 22000:2018 primjenjuje ISO High Level Structure (HLS), strukturu koja je zajednička svim ISO normama. Obzirom da je strukturom prilagođena, od sada će biti znatno jednostavnija integracija s drugim normama kao što su ISO 9001, ISO 14001 i druge.

Korisnici koji su već upoznati s ISO 22000:2005 prepoznati će da su i dalje u novoj normi u velikoj mjeri prisutni zahtjevi ISO 22000:2005. No, u novoj su verziji uključeni neki novi i revidirani zahtjevi. Neke od promjena odnose se na HLS strukturu, no uz to postoje i pojedini novi specifični zahtjevi vezani za upravljanje sigurnošću hrane.

1) Promjena vezana uz primjenu HLS strukture

 • Poslovni kontekst i zainteresirane strane: Poglavlje 4.1, vanjska i unutarnja pitanja, predstavlja novi zahtjev za sustavno određivanje i praćenje poslovnog konteksta, te poglavlje 4.2, vezano za potrebe i očekivanja zainteresiranih strana predstavljaju zahtjeve za identifikaciju i razumijevanje čimbenika koji mogu imati utjecaj na sustav upravljanja I postizanje željenih rezultata. 
 • Pojačan naglasak na vodstvu i opredijeljenosti uprave: Poglavlje 5.1 sada uključuje nove zahtjeve za aktivno uključivanje i odgovornost uprave za učinkovitost sustava upravljanja.
 • Upravljanje rizicima: Poglavlje 6.1 sada zahtijeva da tvrtke odrede, razmatraju I kada je potrebno poduzimaju aktivnosti djelovanja na rizike koji mogu imati utjecaj (pozitivan ili negativan) na sustav upravljanja i mogućnost postizanja željenih rezultata.
 • Pojačana usmjerenost na ciljeve kao pokretače poboljšanja: te se promjene nalaze u poglavlju 6.2, i poglavlju evaluacije - 9.1.
 • Prošireni zahtjevi vezani za komunikaciju: Poglavlje 7.4 sada detaljnije raspisuje zahtjeve vezane za komunikaciju, uključujući i određivanje što, kada i kako komunicirati.
 • Manje zahtjevan pristup vezano za priručnik sustava sigurnosti hrane: – promjena se nalazi u poglavlju 7.5. Još uvijek postoji zahtjev za dokumentiranim informacijama. Dokumentirana informacija mora biti kontrolirana kako bi se osigurala odgovarajuća zaštita (ref. 7.5.3). Izričit zahtjev za postojanje dokumentiranih procedura više ne postoji.

2) Ostale promjene specifične za ISO 22000 i upravljanje sigurnošću hrane

 • PDCA ciklus: norma pojašnjava Plan-Do-Check-Act ciklus, kroz dva u normi odvojena ciklusa koji djeluju zajedno: jedan pokriva sustav upravljanja, a drugi HACCP principe. 
 • Opseg sada specifično uključuje hranu za životinje
 • Komunikacija o politici sigurnosti hrane - Poglavlje 5.2.2: Eksplicitno zahtijeva da uprava aktivno potiče razumijevanje politike sigurnosti hrane od strane svih djelatnika.
 • Ciljevi sustava upravljanja sigurnošću hrane: detaljnije specificirano u poglavlju 6.2.1 i uključuje npr., ‘praćenje’ i ‘verifikaciju’. 
 • Kontrola procesa, proizvoda i usluga pruženih od strane vanjskih dobavljača, - Poglavlje 7.1.6: ovaj zahtjev uključuje potrebe za kontrolama dobavljača proizvoda, procesa i usluga pri čemu je važno osigurati odgovarajuću komunikaciju relevantnih zahtjeva 
Uz navedeno dogodilo se i nekoliko promjena vezanih uz HACCP.

Kontaktirajte nas:

Želite dodatne informacije?

Kontaktirajte nas

Započnite s procesom tranzicije

Naša je preporuka da s procesom tranzicije započnete što prije te da izradite dogovarajući plan uključenja novih zahtjeva norme u Vaš postojeći sustav upravljanja.  

Preporučeni koraci za tranziciju:

 • Upoznajte se sa sadržajem i zahtjevima norme ISO 22000:2018. Ukoliko trenutno koristite ISO 22000:2005 trebali biste se upoznati s promjenama u novom izdanju. 
 • Osigurajte da je odgovarajuće osoblje unutar Vaše tvrtke prošlo obuku i da razumije zahtjeve i promjene.  
 • Identificirajte razlike između Vašeg postojećeg sustava i novih zahtjeva te izradite plan prilagodbe. Primijenite planirane aktivnosti.
 • Procijenite učinkovitost putem internih audita.

Mi Vas možemo podržati u svim fazama migracije.

Kako Vas možemo podržati?

 • Tečajevi tokom kojih se objašnjava norma i njeni zahtjevi uz primjere primjene i praktične vježbe. Tokom tečajeva tranzicije polaznici saznaju o promjenama koje su se dogodile u normi te kako im pristupiti. Postoji mogućnost prisustvovanja na otvorenim tečajevima ili pak organizacije In-house tečajeva koji su u tom slučaju prilagođeni potrebama Vaše tvrtke i djelatnika.
 • Gap analiza tokom koje auditori procjenjuju i identificiraju razlike između Vašeg sustava upravljanja i novih zahtjeva norme. Rezultat je izvještaj koji služi kao podloga za planiranje daljnjih aktivnosti prilagodbe. 
 • Tranzicijski audit koji se održava kada je Vaš sustav već prilagođen i spreman za prelazak na novu normu.